Nik Elektro d.o.o. se bavi izradom stručnih nalaza (atesta) o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske i električne instalacije niskog napona, koja u sebi sadrži:
– proveru neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala
– kontrolu izolacije električne instalacije
– proveru otpornosti uzemljivača
– provera zaštite automatskim isključenjem napajanja
– ispitivanje otpornosti gromobranske instalacije

Stručni nalaz je potreban ugostiteljskim objektima, novoizgrađenim objektima za dobijanje priključka na elektrodistibutivnu mrežu i tehnički prijem, objektima u postupku legalizacije, za prijem toplotnih podstanica i gasnih instalacija i svim drugim mestima koja su potencijalno izložena izvorima električne energije, kao i ljudskom dodiru.
Posedujemo verifikovane instrumente i sertfikate za sva merenja neophodna za izdavanje atesta.