Cemdag, osnovana je 1968.godine, od strane Gospodina Mustafa Cem, kao predsednik odbora kompanije koja je tada imala 2 zaposlena, na 60m2 radnog prostora, bila je institucija sa puno ideja.

Investicije u električne prese kao i u prve upaljače za neonske sijalice ralizovanao je 1968 godine, kada je dobijen prvi sertifikat kvaliteta proizvoda.

Sertifikat za Najbolji Kvalitet Standarda, primljen u 1972 godini, u proizvodnju prigušnica za živine sijalice.

Počeli smo sa proizvodnjom ulične rasvete 1980 godine i osnovali laboratoriju za istraživanje i razvoj 1981 godine, kada smo započeli sa izvozom svojih proizvoda, koja danas stižu na čak 5 kontinenata.

Prva Turska kompanija koja je proizvodila rasvetu koja ima visok stepen IP zaštite, kao i rasvetna tela za natrijumove sijalice 1984.

Prvi ISO sertifikat u Turskoj industriji rasvete dobili su 1995 godine, kada su otvorili više ogranaka i izložbene salone širom cele zemlje.
Možemo da pomenemo otvaranje Cigli Industrijske Zone sa pratećim prostorijama 1997 godine.
Otvaranje Aliaga Industrijske Zone 2008 godine.
Dodavši vrednost naše internacionalno akreditovane fotometrijske laboratorije, u Turskoj industriji rasvete, 2010 godine postali smo prvi koji imaju akreditaciju.
Danas je Cemdag vodeći proizvođač rasvete sa najširom paletom proizvoda sa preko 250 zaposlenih, i 3 kombinovana proizvodna pogona.

Primena

Medicina

Industrija

Hoteli

Saobraćaj

Edukacija