Instalacija gromobranske zaštite i gromobrani sa ranim startovanjem.