Bez početnog kapitala i sa malo profesionalnog iskustva, ali sa dobrim znanje, ogromnom voljom i upornošću osnivača “Nik-Elektro” je krenuo putem razvoja. Prvi koraci kao u životu bili su teški, na prilično trošnom tlu i bez mnogo pomoći. Krasio ih je najvažniji epitet odlučnost. Želja da se raste sigurno i vodi računa o imenu, opredeljenje da se neguje poslovni moral, poštuju ugovori, poštuje obećan kvalitet i reč date svakom kupcu i dobavljaču.

 

 

HRONOLOGIJA DOGAĐAJA
1. Početak sa radom 02.09.2001 god. kao mala SZTR.
2. 2004 god. registrovani smo kao D.O.O.
3. 2005 god. pored maloprodaje elektro materijala počeli smo i projektovanje električnih instalacija i gromobrana.
4. 2006 god. Pregled i ispitivanje električnih instalacija.
5. 2007 god. Uveli smo u prodajni program i veliki asortiman rasvete. Ujedno smo proširili prodajni deo sa površinom od 50m2 na spratu objekta
6. 2009 god. počeli smo projektovanje i izvođenje video nadzora.
7. 2011 god. uveli smo u prodaju opremu za protivpožarnu zaštitu.
8. 2012 god. od strane ministarstva za Ekonomiju i regionalni razvoj, projektom za energetsku efikasnost dobili smo bespovratna sredstva za dalji razvoj.
9. 2012 god. proširili smo prodajni prostor za rasvetu za još 70m2
10. očekujemo da u 2013 god. otpočnemo sa projektovanjem i izvođenjem pametnih instalacija “Smart Home”