Promene zakonskog okvira i obaveza poslovanja preduzeća u uslovima deregulisanog tržišta električne energije, o kojoj je većina pravnih lica obaveštena tek u poslednjih par sedmica, već za nešto više od mesec dana može u velikoj meri uvećati troškove za električnu energiju u odnosu na dosadašnje stanje, i to toliko značajnoj daje neophodan proaktivan stav i hitna reakcija na nastale promene.
Naime, od početka 2013. godine, svi kupci koji kupuju električnu energiju na naponskom nivou 110 kV stekli su pravo da kupuju energiju slobodno na tržištu. Od početka 2014. godine to pravo stiču i svi ostali kupci (osim malih kupaca i domaćinstava koji će imati pravo na javno snabdevanje, do početka 2015. godine kada i oni izlaze na tržište).
Da bi se regulisala ova oblast, u novi Zakon o energetici uvedeni su potpuno novi termini koji su teško razumljivi čak i ljudima koji su čitav radni vek proveli u Elektrodistribucijama ili delovima Elektroprivrede Srbije, jer se radi o potpuno novom modelu nabavke (kupovine) električne energije. Iz tih razloga svi kupci električne energije će se ubrzo suočiti ili su već suočeni sa veoma ozbiljnim problemima.
Posledica primene novog modela biće da će povećanje računa za utrošenu električnu energiju kod svih pravnih lica iznositi najmanje 15%, a zavisno od toga kakve parametre budu dostavljale snabdevačima prilikom dostavljanja zahteva za ponudu i sklapanja ugovora o kupovini, ove razlike mogu biti i znatno veće. Uprkos tome. najveća opasnost zapravo preti od nečinjenja i pokazuje se da najveće štete mogu da imaju oni koji ne nadu snabdevača i ne sklope ugovore na vreme.
Prezentacija će biti održana u petak 13.12.2013. godine, u sali restorana „Košuta“ u Petrovcu na Mlavi, sa početkom u 10:30h.
PREUZMITE POZIVNICA ZA PREZENTAZIJU