USLUŽNO IZNAJMLJIVANJE KORPE

Visinski radovi:

  • Postavljanje ulične rasvete
  • Zamena oštećenog
  • Čišćenje
  • Postavljanje gromobrana
  • Orezivanje drveća
  • Pranje prozora
  • Skidanje ledenica i snega
  • Postavljanje vetar lajsni
  • Postavljanje reklamnih jarbola