Svoje poslovanje, brigu prema kupcima i usluge u polju elektroenergetike podigli smo na viši nivo:
Standard ISO9001:2015
Standard ISO14001:2015
Zahvaljujemo se svim našim kupcima i saradnicima na ukazanom poverenju.

ISO9001:2015 je međunarodni standard koji određuje kriterijume, primenu i sertifikovanje sistema upravljana kvalitetom.

ISO14001:2015 je serfifikat kojim se definišu pravila za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovim dokazujemo da poštujemo sve standarde o evikasnom upravljanu i radom u skladu sa svim standardima. Osnovna namena je poboljšava zaštita životne sredine.