Realizacija električnih instalacija i osvetljenja.