Prezentacija o smanjenu troškova za električnu energiju

Promene zakonskog okvira i obaveza poslovanja preduzeća u uslovima deregulisanog [...]